Mindfulness

Mindfulness

Mindfulness er en integreret del af min arbejdsmetode som psykolog. Jeg oplever det som et kærkomment pusterum og en stund uden krav og forventninger, hvor jeg mærker mig selv og giver plads til det som fylder lige nu. Særligt som forælder kan det være nødvendigt at tage sig tid til en pause, hvor du intet skal præstere. Blot 10 minutter kan gøre en stor forskel. Den fornyede kontakt til dig selv, rummeligheden og nærværet, kommer ikke kun dig selv, men også dine børn, din partner og dine kolleger til gavn.

Hvad kan mindfulness?

Mindfulness kan give dig ro og jordforbindelse.

Mindfulness kan hjælpe dig til at sanse, nyde og leve livet mere.

Mindfulness kan gøre dig mere rummelig og ikke-dømmende. Både overfor dig selv og dine medmennesker.

Mindfulness hjælper dig med at mærke din krop og kroppens signaler.

Mindfulness kan give dig klarhed over dine grænser, behov og værdier.

 Mindfulness i terapi 

Det er min erfaring, at langt de fleste mennesker har udbytte af det som mindfulnessmeditation kan. Uanset om det kun foregår i terapien eller også bliver en fast praksis i din hverdag. Jeg er altid lydhør overfor dine behov og ønsker, så hvis mindfulness ikke er noget for dig, så respekterer jeg naturligvis dette.

Mindfulness kan oversættes til bevidst eller opmærksomt nærvær og vil sige at komme til stede her og nu, slippe det du kom fra og det som venter dig om en time, i morgen eller længere ude i fremtiden. Det er en mulighed for at mærke din krop, din vejrtrækning, tanker og følelser på en observerende og ikke-dømmende måde med accept og selvomsorg. Det er en vedvarende øvelse, da vi hele tiden udfordres af vores iboende tendens til problemløsning og vurdering af alting – tankerne bliver ved med at fange os og holde os fast. Øvelsen er at registrere de tanker eller følelser som fanger dig igen og igen og – med venlighed overfor dig selv – at vende tilbage til det fokus du har valgt i øvelsen, f.eks. din vejrtrækning.

I min terapeutiske praksis er der en glidende overgang mellem mindfulnessøvelser og mere kropslige øvelser, som har til formål at styrke kontakten til din krop og dine behov. Øvelser med fokus på at opnå mere ro og jordforbindelse, samt styrke det parasympatiske nervesystem, kan give et meget bedre mentalt og kropsligt udgangspunkt for at arbejde med de vanskeligheder du oplever i dit liv. Derudover kan øvelserne i sig selv skabe en forandring i dig, så du kan møde livet og andre mennesker med et større nærvær og bedre fornemmelse for egne behov og grænser.