Terapi

Hvorfor går man til psykolog?

Der kan være mange grunde til at opsøge en psykolog. Hvis du over en længere periode har følt dig stresset, ængstelig, meget vred eller nedtrykt, kan det være et tegn på, at der er noget, du har brug for professionel hjælp til. Måske er du forvirret omkring, hvad der sker med dig og du spørger dig selv:

Er jeg stresset?

Har jeg angst?

Har jeg en depression?

Har jeg lavt selvværd?

Det er helt normalt, at være i tvivl om, hvad der foregår og hvad du skal stille op. Det vigtigste er at du gør noget ved det, hvis det hæmmer dig i hverdagen og påvirker din trivsel negativt. I terapien kan jeg kan bl.a. hjælpe dig med:

At udvikle et bedre forhold til dig selv og andre

At få et højere selvværd

At sænke dit stressniveau og få mere ro i krop og sind

At sænke dit angstniveau og din tvivl på dig selv

At få balance mellem studie/arbejde og privatliv

Større klarhed over dine livsværdier og personlige grænser

At minimere negative tanker og depression

 

Jeg har erfaring med behandling af:

Stress

Lavt selvværd

Angst – herunder eksamensangst

Depression

Forældrerollen

Lavt selvværd

Parforhold

Skilsmisse

Sorg

Krise

Jeg har arbejdet med mennesker ramt af alvorlig fysisk sygdom og pårørende til mennesker med psykisk eller fysisk sygdom. Derudover arbejder jeg med de udfordringer, man møder som gravid og forældre til små børn.

Hvordan er det at gå til psykolog? 

Jeg lægger vægt på tillid, nærvær og samarbejde. Terapi hos mig bygger på en tryg og omsorgsfuld relation, hvor vi begge er aktive. Du kan forvente, at jeg både støtter og udfordrer dig.

Jeg har særlig erfaring med en kropsorienteret, mindfulnessbaseret behandlingsform, som bl.a. er effektiv ved stress og belastningsreaktioner. Du får ofte øvelser og redskaber, som du kan tage med dig og bruge, når behovet opstår. Det er vigtigt at det, du arbejder med under terapien, får lov at arbejde videre i dit liv, således at du bliver i stand til at leve dit liv på den måde, der giver mening for dig.

Jeg modtager løbende supervision  som en del af min efteruddannelse. Sideløbende med mit arbejde som terapeut holder jeg mig opdateret indenfor forskning i terapi og psykologi via kurser og litteratur.

Hvad foregår der i terapien?

Man kan sige, at terapi er en opdagelsesrejse ind i dine tanker, følelser, adfærd og relationer. Vi undersøger sammen dine vaner og mønstre, for at finde ud af, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer i dit liv.

Jeg tager altid udgangspunkt i dig og det, du gerne vil arbejde med i terapien. Du er eksperten i dit liv og jeg møder dig med respekt og rummelighed, uanset hvad du kommer med fra gang til gang. Sammen udforsker vi dine vanskeligheder i et tempo og på en måde, som passer dig.

Metodisk er jeg primært psykodynamisk orienteret, kombineret med en begejstring for ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og Compassionfokuseret terapi, som begge er en del af 3. generations kognitiv adfærdsterapi. Derudover er mindfulness, centreringsøvelser og kropsafspænding en fast bestanddel af min arbejdsmetode. Her får kroppen opmærksomhed og omsorg, så det hele ikke bare foregår i hovedet.

Sagt på en anden måde: for at hjælpe dig med at forstå, hvorfor du har det svært og hænger fast i uhensigtsmæssige mønstre, kan det være nødvendigt, at vi sammen ser på din livshistorie og tidligere oplevelser. For at hjælpe dig med at finde en – for dig – mere funktionel måde at leve dit liv på er det nødvendigt, at vi undersøger dine tanker, følelser og kropslige oplevelser. Med mindfulnessøvelser som en integreret del af terapien får du rodfæste og jordforbindelse nok til at øve dig i dette.

Målet med terapien er bl.a. en større accept og rummelighed overfor dig selv og andre. At du bliver bedre til at passe på dig selv, får et højere selvværd og bliver mindre selvkritisk.

Hvornår har man brug for terapi?

Jeg er tilhænger af, at du bruger din familie og dine venner så meget som muligt, når livet gør ondt. Der er ingen grund til at betale en professionel for noget, som kan afhjælpes vha. støtte og omsorg fra de mennesker, som du omgiver dig med til hverdag. Omvendt kan det være en lettelse at snakke med et menneske, du ikke kender i forvejen, og som du ikke har en historie sammen med eller en privat relation til. Det er ofte nemmere at være mere sårbar og ærlig overfor en professionel behandler, end i relationer, hvor du følelsesmæssigt har meget på spil. Hvornår, man har brug for professionel behandling, er individuelt og kan være svært at vurdere selv. Det kan være hensigtsmæssigt at tage problemer i opløbet, inden de vokser sig for store, og overskuddet til at søge hjælp forsvinder. Du er velkommen til at ringe til mig og få en kort snak og min vurdering af, om du kunne have gavn af terapi.