Du er fri

Jeg vågnede en søndag morgen og mærkede at jeg er fri.

At jeg altid er fri. Fuldkommen fri. At jeg altid vil være fri, uanset hvor meget jeg får tænkt mig fast undervejs. 

Jeg er fri til at tænke hvad som helst. Føle hvad som helst. Jeg er fri til at gå med det som føles rigtigt. Fra dag til dag. Fra øjeblik til øjeblik. 

Min form, min krop er underlagt nogle begrænsninger, nogle vilkår. Men JEG er fri. 

Intet kan kontrollere eller styre mig. Ingen kan ødelægge mig. Ingen kan tage min frihed fra mig. 

For jeg ER frihed. 

Jeg ER lethed. 

Jeg ER uden grænser.

Jeg flyder ovenpå og igennem. 

Jeg omslutter og absorberer alt. 

Jeg rummer alt uden at tyngdes.

Jeg tillader alt, for der er intet på spil. 

Jeg elsker fra en uudtømmelig kilde.

Jeg giver uden nogensinde at løbe tør. 

Jeg er fuldkommen fyldt op, men altid med plads til mere. 

OG DET ER DU OGSÅ. 

For vi er alle lavet af den samme kærlige energi. Vi er alle et kontinuerligt safe-space som transcenderer tid og rum. Det er ikke altid, at vi mærker det. Måske tænker du, at det ikke er sandt. Men selv når vi ikke mærker det, selv når vi bliver fartblinde og stakåndede på intellektets motorvej, så er vi. Vi ER. Hverken mere eller mindre. 

Selv på de mørkeste dage dybest i elevatoren, der er vi ligeså fuldkomne og fulde af lys, som alle andre dage. 

Metakognitiv terapi og de tre principper

Hvad er forskellen på metakognitiv terapi og de tre principper?

I denne artikel giver jeg mit bud på, hvad den  primære forskel på metakognitiv terapi (MCT) og de tre principper (3P) er. Jeg har som privatpraktiserende psykolog i en årrække arbejdet ud fra MCT, Acceptance and commitment therapy og Compassionfokuseret terapi (også kaldet tredjebølge kognitiv adfærdsterapi) og set gode, hurtige resultater hos mine klienter. Men efter jeg er stødt på 3P har jeg opdaget, at denne forståelse kan mere og hjælper mine klienter hurtigere end nogen tilgang jeg tidligere har anvendt. For mig er det vigtigste, at jeg kan hjælpe mine klienter så hurtigt og effektivt som muligt. Jeg tror på “whatever works”, og 3P – ja, det virker bare! Måske fordi det peger på noget universelt sandt om os alle.

Ligheder

Metakognitiv terapi er den psykologiske metode som har flest ligheder med 3P forståelsen. MCT og 3P har en del fællestræk ift. forståelsen af tanker og det menneskelige sind. Det væsentlige er hvordan vi forholder os til vores tanker, samt at få øje på at vi ikke behøver at tro på vores tanker, da de ikke nødvendigvis siger noget om virkeligheden. Derudover ser begge “tilgange” sindet som selvregulerende og grundlæggende sundt og det at “gøre mindre” med tankerne som hjælpsomt. I modsætning til andre kognitive terapeutiske tilgange fokuseres der ikke på tankeindhold eller omstrukturering af tanker, men på vores relation til og oplevelse af tankerne.

Metode versus ‘det som skaber vores oplevelse’

Overordnet set, kan man sige at metakognitiv terapi er en manualbaseret teknik eller metode, hvor 3P er en beskrivelse af, hvordan vi mennesker og livet generelt fungerer. Metakognitiv terapi er en terapeutisk tilgang, hvor man arbejder med tankerne og sindet på en bestemt måde. Antagelsen er, at overtænkning skaber vores lidelse, og løsningen er at tænke mindre og få et nyt forhold til vores tanker. I MCT træner man at “gøre ingenting” med tankerne. MCT bygger på nogle konkrete værktøjer man som klient kan øve sig i at bruge, for at få det bedre mentalt. Fx. bekymringstid, hvor du øver dig i at udskyde dine bekymringer til et bestemt tidspunkt på dagen.

De tre principper er derimod metodefri. Terapi og coaching udfra 3P rummer ikke bestemte teknikker du skal øve dig i. Her sættes du ind i, hvordan du er designet som menneske og der peges på, hvilke ressourcer og sundhed du er lavet af. Hvilket er tilstrækkeligt ift. at få det bedre. De tre principper peger på, hvad tanker er, hvorved de mister deres betydning. Når tanker ikke opleves som vigtige eller sande, behøver vi kke træne at slippe dem. Det sker af sig selv, da vi naturligt ikke “hænger os” i noget irrelevant.

Mere hårdt arbejde med teknikker?

Metakognitiv terapi er fuld af forslag og ideer til, hvordan du kan arbejde med og forholde dig til tankerne, så de ikke fylder så meget. Det kan være hjælpsomt for mange. I min optik er begrænsningen dog, at det bliver “one size fits all” som udgangspunkt. Med det mener jeg, at det er meget forskelligt, hvordan vi hver især bedst slipper tankemylder og uhensigtsmæssige overbevisninger. Selvom vi grundlæggende er lavet af og underlagt de samme principper – tanke, bevidsthed og livskraft – så er det individuelt, hvordan vi “bruger” dem og får indsigter omkring, hvad der kunne gavne os. Metakognitive teknikker kan opleves som endnu en opgave man skal anstrenge sig for at kunne mestre. Det kan skabe mere tænkning at skulle træne mentale teknikker. Det kan blive hårdt arbejde og ofte søger man terapi fordi man har anstrengt sig for hårdt mentalt for længe. Teknikken bekymringstid kan i så fald blive endnu en opgave, som man måske “fejler” i.

Indefra og ud – din egen vej er den bedste vej

Den væsentligste forskel på MCT og 3P er at 3P peger på vores livskraft, medfødte sundhed, sunde fornuft og intuition. Kært barn har mange navne. Det er egentlig blot livets intelligens som strømmer igennem os alle hele tiden. Denne intelligens kan være lidt udfordrende for vores intellekt at “forstå”, for vores intellekt er skabt af livskraft. For nogen er det noget spirituelt, for mig er det noget meget jordnært og solidt, som jeg kan læne mig ind i i tillid. Nogen mærker det som “livet har mig”, andre som “jeg kan altid stole på min mavefornemmelse”. Jeg oplever det som 3P’s allerstørste force, at der peges på de uendelige ressourcer i hver af os, hvorimod MCT primært centrerer sig om “hovedet”, intellektet og tankerne.

Både MCT og 3P peger på vigtigheden af opmærksomhed – hvad du retter dit fokus imod – som en væsentlig faktor ift. at få det bedre. De tre principper giver os bare “noget” som griber os, når vi giver slip på uhensigtsmæssige tanker. Vi er lavet af noget større og klogere end vores lille intellekt, som vi kan have tillid til altid vil guide os i en sundere og bedre retning – HVIS VI LYTTER.

Hvad der er sundest for dig kommer indefra dig! Det kan ingen teknik eller metode vise dig.

De tre principper peger dig mod sundhed  – men du finder selv vej

Terapi udfra 3P kan forstås som et kort over dit indre, menneskelige landskab. Du må selv finde vej, det kan igen terapeut gøre for dig, men jeg følger dig gerne et stykke af vejen. Der er en stor tiltro og respekt for din egen medfødte sundhed i 3P. Jeg ved at du helt okay inde bagved din uro og dit tankemylder. Jeg ved at din bevidsthed (den del af dig, som oplever dine tanker og følelser) er intakt og ikke kan gå i stykker, selvom det kan føles sådan for dig. Dine tanker og overbevisninger er ikke så betydningsfulde i 3P perspektiv, de ses for hvad de er – kreativt potentiale som kommer og går. Metakognitiv terapi lægger et større fokus på tanker og arbejdet med tankerne. Hvilket kan blive tungt og hårdt. Flere tankeskabte strategier ovenpå tanker er ikke altid den nemmeste eller sundeste vej at gå.

Indsigter kommer indefra – ikke fra nogen ekspert

Du kan måske genkende, at noget du selv har fået øje på føles mere ægte og kraftfuldt end noget andre har fortalt dig. Jeg oplever ofte at mine klienter hurtigt får deres egne indsigter eller får øje på gavnlige metaforer og mentale billeder med 3P. Deres egne indsigter er kun til dem. Vi får de indsigter vi hver især har brug for, alt efter hvor vi er i livet. Metakognitiv terapi anlægger en mere ekspertorienteret tilgang, hvor terapeuten fortæller klienten, hvad hun skal gøre for at få det bedre.

Ovenstående er alene min oplevelse af forskelle og ligheder mellem MCT og 3P.  Måske du ser noget andet, eller har set noget nyt efter du har læst mine ord. Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til mig, hvis du vil have min hjælp til at få øje på din indre sundhed.

Du kan læse om 3p coaching her.